คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดจัดโครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจําปี 2567

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดจัดโครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP) ประจําปี 2567 รายละเอียดต่อไปนี้

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าร่วมโครงการค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP)

เอกสารดาวน์โหลด: กำหนดการ ค่ายวิจิตรศิลป์ (FOFA ARTS CAMP)