คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ Academy of Arts and Creative Technology, University Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ Academy of Arts and Creative Technology, University Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ และคุณเมวิกา หาญกล้า หัวหน้างานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปในครั้งนี้
ในการจับมือในครั้งนี้ได้มีการกำหนดขอบข่ายความร่วมมือและได้ประชุมวางแผนการมีความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทำวิจัย การบริหารจัดการวารสาร การร่วมกิจกรรมทางวิชาที่ทั้งสองสถาบันจะได้จัดในอนาคต
ภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/DEsM4