คลังข้อมูลสื่อ ปี2564

คลังข้อมูลสื่อดิจิทัล(มัลติมีเดีย) ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว วจศ. มช. Archives ; Faculty of Finearts CMU. / Image & VDO พ.ศ. 2564

รวบรวมข้อมูลโดย หน่วยเทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ (อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

การเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน แยกตามรายวิชา สำหรับการศึกษาเรียนรู้แบบออนไลน์

Workshop/บรรยายพิเศษ

กิจกรรมบรรยายพิเศษ Workshopต่างๆ ที่ทางคณะได้จัดขึ้น เพื่อบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการงานศิลปะ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยใช้พื้นที่แสดงงานของคณะวิจิตรศิลป์ ได้แก่ ห้องแสดงงานคณะ หอศิลป์ฯ มช. และศูนย์ศิลปะบ้านตึก

ผลงานคณาจารย์/นักศึกษา

รวมผลงานของคณะจารย์และนักศึกษา ที่ได้แสดงงานและรับรางวัลต่างๆ รวมถึงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

กิจกรรมภายในคณะฯ

กิจกรรมต่างๆภายในคณะ นอกเหนือจากการเรียนการสอน ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และตัวตนของคณะวิจิตรศิลป์

สื่อ/ไฟล์เอกสาร อื่นๆ

รวมไฟล์สื่อ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้