งานแสดงมุทิตาจิตต่อ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

 

เวลา 09.00 วันศุกร์ที่18 กันยายน 2563 คณะวิจิตรศิลป์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อ ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิจิตตรศิลป์ จำนวน 5 ท่าน
1. รองศาสตราจารย์ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
2. คุณนภดล สุคำวัง
3. คุณวีระเดช นิประพันธ์
4. คุณประดิษฐ์ ถาลิปน
5. คุณสุข ขุนหล่อ
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่