นศ. วจศ. มช. คว้ารางวัลที่ 1 พานไหว้ครู ประเภทสวยงาม ในวันไหว้ครู ประจำปี 2562

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษา วจศ. มช. ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในครั้งนี้พานไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ ได้คว้ารางวัลที่ 1 ประเภทสวยงามมาได้อย่างปิติและความภาคภูมิใจ