นศ. สาขาวิชาการออกแบบ นำเสนอผลงานที่ต่างประเทศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 รศ.ดร. รงคกร อนันตศานต์ และ อ. ชวรจน์ ชะวะนะเวช เป็นตัวแทนสาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มช. นำผลงาน Fashion Thesis ของสาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มช. เข้าร่วมนำเสนอและแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับในนิทรรศการ Mpoint exhibition ของ Hochiminh city University of Architecture, Vietnam ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเพื่อขยายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในอนาคต

—————————————

ขอขอบคุณรูปภาพจาก อ.รงคกร @rongkakorn.maxi และ
ช่างภาพจากเวียดนาม @lanmanprojects ครับ/ค่ะ