นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “30:50″

โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มช.

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องนิทรรศการศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มช