นิทรรศการ“WHAT A WONDERFUL WORLD “

เวลา 17.00 น. วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีพิธีเปิดนิทรรศการ“WHAT A WONDERFUL WORLD “ ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ รสลิน กาสต์ จัดแสดงถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : FB สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย