ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1-3

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1-3

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ
TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission
หรือ ศึกษาประกาศฯ ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ทาง
ศึกษา คณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2566 ทาง