ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ E220079

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรอบสาม-ไม่มีผู้มาสมัคร