ประกาศการเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ระหว่างคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ลิงค์รับสมัคร : ระบบรับสมัครโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วโรกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี