ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220005 สังกัด สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัคร-EP220005-ครั้งที่-4