ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน (คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศขายคอมพิวเตอร์12รายการ