ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ

เอกสารดาวน์โหลด:ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์