ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงสูง คณะวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม