ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะสื่อ