ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220047 สังกัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือก-E220047