ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220027 สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือก-S4220027