ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E220027 สังกัดภาควิชาศิลปะไทย สาชาวิชาศิลปะการแสดง