ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220003 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี) สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือก-EP220003