ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220016 สังกัด ภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือก-S4220016