ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ EP220017 สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือก-EP220017