ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฎิบัติงานด้านพัสดุ) ตำแหน่งเลขที่ EP220016 สังกัด งานการเงิน การคลังและพัสดุ

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผลการคัดเลือก-EP220016-พัสดุ