ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตชิ้นงานประติมากรรมโลหะ และงานประติมากรรมจากปูนซีเมนต์ในโครงการ street art ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศโลหะ ปูนซีเมนส์ 280000