ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตชิ้นงานประติมากรรมจากปูนซีเมนต์ (ลานลูกช้าง) ในโครงการ street art ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศ ปูนซีเมนต์ 165000