ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562