ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ไฟฟ้าและตู้โหลดเซนเตอร์ บริเวณ ชั้น 1 และชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะ อาคารเรียนและสำนักงาน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนเม