ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการบันทึกเสียงและจัดทำมาสเตอร์ เพื่อผลิตอัลบัมจากผู้เข้าแข่งขัน ในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกวดดนตรีล้านนาเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรม Lanna Music Competitino 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ผู้ชนะทพมาสเตอร์