ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการระบบเครื่องเสียงและระบบไฟ โครงการพัฒนาพื้นที่ทางดนตรี เอกเขนกที่อ่างแก้ว ปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะให้บริการระบบเสียง