ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน FB1112 อาคารประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ ชั้น 1 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะ ปรับปรุง FB1112