ประกาศผู้ชนะจ้างงานจ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกวดดนตรีล้านนาเพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรม lanna music competition 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะจ้างงานจ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย