ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชิงสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญา 200 ปีของหมู่บ้านเหมืองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ผู้ชนะเหมืองกุง