ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ ใยวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 และ ครั้งที่ 56

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ ใยวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 และ ครั้งที่ 56 (ตามประกาศ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ ใยวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 และ ครั้งที่ 56 (ตามประกาศ)
.
Chiang Mai University Announcement on No Classes and Examinations on the 55th and 56th Commencement Day