ประกาศยกเลิกการจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสำนักงานและอาคารออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศยกเลิก งานจ้างก่อสร้างทางเชื่อม