ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220068 (เชิงรุก) จำนวน 1 อัตรา