ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ E220032 สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ