ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220071

Download : Application for Employment

 ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครงานและแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน-กยศ.

ดาวน์โหลดใบสมัคร :  ประกาศรับสมัครบุคคล | Announcement