ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220012 สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย

เอกสารดาวน์โหลด: รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220012