ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารสำนักงานและอาคารออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศร่างงานก่อสร้างทางเชื่อม