ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)