ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220080 สังกัด หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-E220080