ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220007 สังกัด หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-S4220007

ลิงค์: ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ