ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา สอบปฎิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220047 สังกัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-E220047