ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาเฉพาะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2565

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ ปี 2565

เอกสารดาวน์โหลด: แนวปฏิบัติการเข้าสอบวิชาเฉพาะฯ