ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา สอบข้อเขียน สอบปฎิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220005 สังกัด สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-EP220005