ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220032 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

อกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบจิตวิทยา-S4220032-งานวิจัยฯ