ประกาศสืบเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID – 19) จึงใคร่ขอปรับเปลี่ยนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID – 19) คณะวิจิตรศิลป์ได้คำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงใคร่ขอปรับเปลี่ยนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยท่านสามารถดูรายละเอียด หลักสูตรฯที่ท่านสนใจตามข้อมูลด้านล่างค่ะ

 

>> สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ เว็บบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83

 

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

แบบ 1.1 : https://bit.ly/3bKebCB

แบบ 2.1 : https://bit.ly/347B7Jl

ข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวโศจิวัจน์ ใจสัตย์ โทร. 053-944806

ตามวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

2.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

แบบ 1 : https://bit.ly/3dPEYz6

แบบ 2 : https://bit.ly/2WYj2fn

ข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวณิชกานต์ สุนันตา โทร. 053-944821

ตามวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

3.หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะวัฒนธรรม

ทุกแผน : https://bit.ly/3bMRu0O

ข้อมูลเพิ่มเติม นายสถาพร เก่งพานิช โทร. 053-944849

ตามวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

#ADMISSION2020

#GradCMU

#บัณฑิตวิทยาลัย

#วิจิตรศิลป์มช