ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220006 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี) สังกัด สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย

เอกสารดาวน์โหลด: เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก-EP220006