ประกาศแจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก เลขที่ E๒๒oo๒๗ สังกัดภาควิชาศิลปะไทย จำนวน 1 อัตรา