ประกาศแจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220072

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศแจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์